Some articles on Karl Polanyi (in Hungarian)

 Életrajz - Kapcsolat Lukáccsal (A Biography - Relation to Georg Lukács)
Andor László:Visszaágyazódás ellenmozgással (Reimpregnation by Reverse Gear)
Máté József:A társadalom és a piacgazdaság (The Society and the Market Economy)
Szabó Tibor:Kanadai könyv Polányi Károlyról (A Canadian Book on Karl Polanyi)
Takács-Sánta András:A nagy átalakulás (The Great Transformation)